Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve TİB Başkanı Hakkında Suç duyurusu

21.03.2014
552
A+
A-


HKP Genel Başkanlığı tarafından, Başbakan ve TİB Başkanı hakkında “Görevi kötüye kullanma, Haberleşme özgürlüğünün ihlali, İfade Özgürlüğünün ihlali” nden dolayı yapılan suç duyurusu:

 

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

Gönderilmek Üzere

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

SUÇ DUYURUSUNDA

BULUNAN……………….: Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı

Karanfil Sokak No:24/15 Kızılay/ANKARA

V E K İ L L E R İ…………: Av. Orhan ÖZER, Av. Metin BAYYAR, Av. Ayhan ERKAN.

Av. Ali Serdar ÇINGI, Av. Tacettin ÇOLAK, Av. Sait KIRAN, Av. Halil AĞIRGÖL,

Av. Azime Ayça ALPEL, Av. Pınar AKBİNA, Av. Doğan ERKAN

Necatibey Cad. Sezenler Sokak. No: 4/15  Sıhhıye/ANKARA

Ş Ü P H E L İ……………….: 1- Recep Tayyip ERDOĞAN (T.C Başbakanı)

                                                 2- Ahmet Cemaleddin Çelik (Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı Başkanı)

                                                  3- Suça karıştığı tespit edilecek diğer şüpheliler

S U Ç………………………: Görevi kötüye kullanma, Haberleşme özgürlüğünün ihlali, İfade Özgürlüğünün ihlali

İHBARLARIMIZ………….:

 

1-      Bilindiği gibi, hakkında suç duyurusu bulunulan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet üyeleri günümüzde çok yaygın olarak kullanılan ve sosyal muhalefetin de en önemli araçlarından biri olan sosyal medyadan çok rahatsız olduklarını sık sık en sert şekilde dile getirmektedirler. En son şüphelilerden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 20/03/2014 tarihinde Bursa’da yaptığı konuşmada “twitter falan hepsinin kökünü kazıyacağız, evet evet hepsini. Efendim işte uluslararası camia şöyle der, böyle der, hiç beni ilgilendirmiyor” demiştir ve aynı günün akşamı sosyal ağ Twitter’a erişim engellenmiştir. Siteye erişmek isteyen kullanıcılar “Bu İnternet sitesi (twitter.com) hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (TMK 10. Maddesi İle Görevli)’nin 20/03/2014 tarih ve sayılı kararına istinaden Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından KORUMA TEDBİRİ uygulanmaktadır” mesajı ile karşılaşmışlardır.

2-      Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (BTK) yapılan yazılı açıklamada ise,     “Twitter’da kişilik haklarının ve özel hayatın gizliliğinin ihlali nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerince erişimi engelleme kararları verilmiştir. Ancak, mahkeme kararlarının uygulanması hususunda tüm iyi niyet çabalarımıza karşılık Twitter bu kararlara duyarsız kalmış ve mahkeme kararlarını tanımamıştır. Yurt dışı merkezli söz konusu internet sitesi, Türk mahkemelerinin kararlarına uyarak hukuka aykırı içerikleri çıkardığı takdirde, tedbir amaçlı uygulanan erişimin engellenmesine son verilecektir.”denilmiştir.

3-      Dikkat edersek TİB sitesinde yer alan bilgiye göre ise Twitter’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 20 Mart 2014 tarihinde TMK 10. Madde ile yetkili savcılıkça tedbir amaçlı erişime kapatıldığı bilgisi yer alıyor. Tedbir kararının olduğu bilgisi yer almasına ve Tayyip Erdoğan’ın da mahkeme kararının alındığını ifade etmesine rağmen ve herhangi bir karar numarası yer almıyor.

Oysa biz biliyoruz ki TMK mahkemeleri kapatıldığı için herhangi bir yetki ve görevi de bulunmuyor. Her türlü yetkisi kaldırılmış olan bu makamca verilen karar yok hükmündedir. Çünkü 6 Mart 2014 Tarihli ve 28933 Sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6526 sayılı “Terörle Mücadele Kanunu Ve Ceza Muhakemesi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 19.  maddesi ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 10. maddesi kaldırılmıştır. Ayrıca 6526 sayılı Kanun’un 1. maddesi ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa eklenen Geçici Madde 14’ün 3. fıkrasında “Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan Terörle Mücadele Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca görevlendirilen Cumhuriyet savcılarınca yürütülen soruşturma dosyaları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, yetkili Cumhuriyet başsavcılıklarına devredilir.” hükmü yer almaktadır. Belirtilen bu hükümler nedeniyle TMK 10. Maddesi ile Görevli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kanunun çıktığı tarihten itibaren dosya devri dışında hiçbir işlem yapma, dolayısıyla internet sitelerine erişimin engellenmesine karar verme yetkisi bulunmamaktadır.

4-      Müvekkil Parti adına da bir https://twitter.com/kurtuluspartisi adresi ile bir twitter hesabı bulunmakta ve çağın gereği olarak parti görüşleri, etkinlik, toplantı, faaliyet duyurusu bu sosyal ağ ile yapılmaktadır. Ancak bu karar nedeni ile bu adrese de şu anda ulaşılamamaktadır.

5-      Twitter’a genel bir erişim yasağı konulması, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne, Anayasa’ya ve inernet düzenlemelerini de içeren 5651 sayılı Kanun’a aykırıdır.

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar

Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8. maddesinin 2.

Fıkrasına göre “Erişimin engellenmesi kararı, soruşturma evresinde hâkim, kovuşturma evresinde ise mahkeme tarafından verilir.

Soruşturma evresinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından da erişimin engellenmesine karar verilebilir. Bu durumda Cumhuriyet savcısı kararını yirmidört saat içinde hâkimin onayına sunar ve hâkim, kararını en geç yirmidört saat içinde verir. Bu süre içinde kararın onaylanmaması halinde tedbir, Cumhuriyet savcısı tarafından derhal kaldırılır. Koruma tedbiri olarak verilen erişimin engellenmesine ilişkin karara 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilir.”

 

6-       Ayrıca bu karar ANAYASA’NIN ifade özgürlüğünü düzenleyen 26.maddesine,, haberleşme hürriyetini düzenleyen 22. Maddesine ve Herkes, AİHS’in İfade özgürlüğü’nü düzenleyen 10. Maddesine aykırıdır.

Nitekim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 2. Dairesi 18 Aralık 2012 tarihinde, Ahmet Yıldırım v. Türkiye (3111/10) davasına ilişkin olarak Türkiye’de internet erişiminin engellenmesine dair hukuksal altyapı ile uygulamasının İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 10. maddesinde öngörülen “ifade özgürlüğü”nü ihlal ettiğine ilişkin çok önemli bir karar açıklamıştır. Mahkeme “google sites” sitesinde yer alan hukuka aykırı bir kısım nedeniyle “google sites” sitesinin tamamına Denizli Sulh Ceza Mahkemesi tarafından erişimin engellenmesi kararı verilmesini, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ifade özgürlüğüyle ilgili 10. maddesine aykırı bulmuştur.

Yukarıda belirttiğimiz hukuksuzlar genellikle diktatörlük rejimlerinde uygulanan, halkın muhalefetine en ufak bir tahammül gösteremeyen yönetim biçimlerinin uygulamalarıdır. Ülkemizde her yeni gün çıkan yasalar, getirilen yasaklar halkımızda ciddi kaygılara neden olmakta ve ülke barışını bozmakta ve bir kaos ortamı yaratmaktadır. Hiçbir dönem yargıya bu kadar müdahale edildiği, yargının yürütme elinde neredeyse oyuncağa çevrildiği bir dönem yaşanmamıştır. Başbakanın bir sözü ile tüm Yargı sistemi bir anda değiştirilmektedir. Bu nedenle şikayet edilenlere dur demek gerekmektedir.

Sonuç ve İstem: Yukarıda açıklanan nedenlerle şüpheliler hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak, haklarında yukarıda belirtilen sevk maddeleri gereğince cezalandırılmaları için KAMU DAVASI açılmasına karar verilmesini müvekkil parti adına vekâleten saygıyla dileriz. 21/03/2014

 

Suç Duyurusunda Bulunan Halkın Kurtuluş Partisi

Genel Başkanlığı Vekilleri

Av. Pınar Akbina           Av. Tacettin Çolak          Av. Ayhan ERKAN

İletişime Geç
Merhabalar,
Bize buradan ulaşabilirsiniz